توصیه های مراقبت از دندان در کودکان

توصیه های مراقبت از دندان در کودکان

 

  • به کودکان خود، با اولین دندان های شیری که در می آورند عادات بهداشت دهان و دندان را یاد بدهید. کرم خوردگی در دندان های شیری به همان اندازه دندان های دائمی می تواند آزار دهنده باشد.
  • برای بهترین نتیجه می توانید از مسواک با موهای نرم و یا مسواک برقی استفاده کنید. از هر نوع مسواکی که استفاده می کنید، حتما هر سه ماه یکبار آن ها را تعویض کنید. اگر فکر می کنید که احتمالا مسواک هایتان زودتر از این کهنه می شوند، می توانید برس و موهای آن ها را بازرسی کنید که ببینید آیا خراب و یا کج شده یا نه. اگر اینگونه بود آن را تعویض کنید.